Репертоар

Репертоарът на Камерна капела „Полифония” обхваща над 300 заглавия от ранния Ренесанс до съвременната музика.

Великолепното многогласие, плод на филигранна работа, се откроява в творбите на Дж. П. Палестрина, П. Хаслер, Х. Шютц, В. А. Моцарт, Фр. Шуберт, З. Кодай, П. Чайковски, И. Стравински, Д. Христов, Кр. Кюркчийски.

Много от стотиците пиеси, от Ранния ренесанс до съвременната музика, звучат в България за първи път. “Полифония” излиза на сцената и с именити оркестри – “Софийски солисти”, Софийската филхармония, Симфоничния оркестър на БНР. С тях тя представя с голям успех кантатно-ораториални шедьоври на Кл. Монтеверди, Дж. Б. Перголези, Г. Фр. Хендел, Фр. Пуленк, А. Онегер, Б. Бритън, И. Спасов, Л. Николов и др.