Състав на капелата

Камерна капела „Полифония” състав 2013-2014

Валентина Минчева
Диана Банчева
Мариана Луканова
Катя Диманова
Пенка Казанджиева
Марияна Михалева
Капка Николова
Людмила Кирова
Венета Масларова
Ваня Тончева
Радка Карагьозова
Катерина Чанкова
Олга Христова
Августина Иванова
Мариана Войнова
Яна Найденова
Недка Тенева
Анна Боева
Анна Софиянска
Сашка Цанкова-Янкова
Илияна Митова-Кънчева
Невена Попкирова

Видео