Monthly archives for June, 2018

Книга за Ивелин Димитров и „Полифония...

Книга за Ивелин Димитров и „Полифония”
На 23 юни 2018 в рамките на празничния концерт, посветен на 50 години от създаването на камерна капела “Полифония” бе представена книгата „Ивелин Димитров и „Полифония” – Песни пред олтара на времето. В нея събрахме голяма част от онова, което имаме и искаме да кажем за Ивелин, за неговото дело и творчество и, разбира се, за „Поли [...]

Видео